Geef me de Ruimte

Geef me de Ruimte is een tracé van Art, Fashion & Design voor en door Rotterdamse creatives door de belangrijkste winkelstraten van de wijk Middelland: de legendarische Middellandstraat en Nieuwe Binnenweg. Hedendaagse kunstenaars, streetartists, vormgevers en ontwerpers exposeren hun werk op verschillende locaties, in leegstaande- en verhuurde winkelpanden en in de buitenruimte. Door samen te werken met bewoners en ondernemers krijgt Middelland een opleving van binnenuit. Maar bovenal willen we de leegstand aanpakken en kansen creëren voor de kunst en cultuursector.

Helaas zijn de beperkende maatregelen rondom corona zodanig dat besloten is om de expo’s in de binnenruimte worden verplaatst naar het voorjaar van 2021. Het is immers snel te krap in een winkelpand. Dus in de wintermaanden is Bier en Brood, Sober Industries Art Collective en Mr. Marly Marl 24/7 vrij te bezichtigen. In de lente volgen de winkelstraten en de makers vanuit De Wasserij, De Kroon en De Keilewerf.

Hedendaagse kunstenaars, streetartists, vormgevers en ontwerpers exposeren hun werk op verschillende locaties, in leegstaande- en verhuurde winkelpanden en in de buitenruimte. Hiermee wordt niet alleen voorzien in een dringende behoefte om juist nu te exposeren maar worden ook nieuwe connecties gelegd tussen ondernemers, makers en bewoners. Geef me de Ruimte vindt plaats van 3 december  tot en met februari 2021. Juist in de donkere decembermaand willen we de wijk verlichten.

Momenteel vinden voorbereidingen plaats en werken we samen met De Kroon, De Wasserij, De Keilewerf, de gemeente Rotterdam, SKAR, het CBK en krijgen we financiële steun van verschillende fondsen, waaronder Pictoright en Volkskracht.

Een Tracé van Art / Fashion / Design
door Rotterdam-West